Úřední deska od 1.1.2020

      
Upozornění k ořezání a okleštění stromoví      11.10.2023   31.12.2023
RO_8_2023 obce Pňov-Předhradí      10.10.2023 - 31.12.2023
Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce       02.10.2023 - 10.10.2023
Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání o návrhu ÚP Sokoleč      19.09.2023 - 31.10.2023
RO_7_2023 obce Pňov-Předhradí      12.09.2023 - 31.12.2023
Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce      04.09.2023 - 12.09.2023
RO_6_2023 obce Pňov-Předhradí      29.08.2023 - 31.12.2023
Dražební vyhláška - exekutorský úřad Plzeň - město      28.08.2023 - 29.09.2023
Aktualizovaný seznam nemovitostí s tzv. nedostatečně identifikovanými vlastníky      22.08.2023 - 31.01.2024
Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce      21.08.2023 - 29.08.2023
Závěrečný účet SOJP za rok 2022      13.06.2023 - 30.06.2024
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SOJP za rok 2022    
Sestava FIN 2-12 M k 31.12.2022 SOJP    
Rozvaha k 31.12.2022 SOJP    
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022 SOJP    
Příloha k 31.12.2022 SOJP    
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023 SOJP      13.06.2023 - 31.12.2023
RO_05_2023 obce Pňov-Předhradí      13.06.2023 - 31.12.2023
Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce      05.06.2023 - 13.06.2023
Zveřejnění záměru pronájmu části budovy obchodu se smíšeným zbožím      25.05.2023 - 12.06.2023
Veřejná vyhláška - usnesení zastavení řízení - komunikace pro pěší v Pňově - Předhradí      23.05.2023 - 09.06.2023
RO_4_2023 obce Pňov-Předhradí      23.05.2023 - 31.12.2023
Návrh závěrečného účtu SOJP za rok 2022      22.05.2023 - 13.06.2023
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SOJP za rok 2022     
Sestava FIN 2 - 12 M k 31.12.2022    
Rozvaha k 31.12.2022    
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022    
Příloha k 31.12.2022    
Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce      15.05.2023 - 23.05.2023
Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání o návrhu  Změny č. 16 ÚP Poděbrady zkráceným postupem     26.04.2023 - 07.06.2023
- textová část změny č. 16    
- srovnávací text změny č. 16    
- základní členění území změny č. 16    
- hlavní výkres změny č. 16    
- koordinační výkres změny č. 16    
- zábory ZPF a PUPFL změny č. 16    
Schválený závěrečný účet obce 2022      26.04.2023 - 30.6.2024
Výkazy obce 2022    
Výkazy Mš 2022    
Zpráva o přezkumu hospodaření obce 2022    
RO_03_2023 obce Pňov-Předhradí      26.04.2023 - 31.12.2023
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2023      25.04.2023 - 26.05.2023
Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva obce      17.04.2023 - 25.04.2023
Oznámení zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou - chodníky okolo I38      06.04.2023 - 22.04.2023
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022      06.04.2023 - 24.04.2023
Výkazy obce 2022    
Výkazy Mš 2022    
Zpráva o přezkumu hospodaření 2022    
VaK Nymburk - porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2022 - voda pitná       04.04.2023 - 09.05.2023
VaK Nymburk - porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2022 - voda odpadní      04.04.2023 - 09.05.2023
RO_02_2023 obce Pňov-Předhradí      14.03.2023 - 31.12.2023 
Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 17 ÚP Poděbrady zkráceným postupem      10.03.2023 - 19.04.2023
ÚP Poděbrady - změna č. 17 - výrok    
ÚP Poděbrady - změna č. 17 - textová a tabulková část    
Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce      06.03.2023 - 14.03.2023
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2023      22.02.2023 - 24.05.2023
Aktualizovaný seznam nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámí vlastníci      22.02.2023 - 21.08.2023
Zveřejnění záměru pronájmu bytu včetně nebytových prostor      15.02.2023 - 03.03.2023
RO_01_2023 obce Pňov-Předhradí      15.02.2023 - 31.12.2023
Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce      06.02.2023 - 14.02.2023
Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 16 ÚP Poděbrady zkráceným postupem      25.01.2023 - 08.03.2023
Volba prezidenta ČR - informace o telefonním čísle pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku      19.01.2023 - 31.01.2023
Volba prezidenta ČR - Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta      16.01.2023 - 31.01.2023
Volba prezidenta ČR - informace o telefonním čísle pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku      03.01.2023 - 31.01.2023
Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva obce      02.01.2023 - 09.01.2023
Volba prezidenta ČR - Informace o umístění volebních stanovišť pro drive - in      29.12.2022 - 31.01.2023
Volba prezidenta ČR - Oznámení o době a místě konání volby prezidenta      21.12.2022 - 31.01.2023
Schválený rozpočet SOJP na rok 2023      15.12.2022 - 31.12.2023
Volba prezidenta ČR - Oznámení o svolání prvního zasedání OVK      14.12.2022 - 31.01.2023
RO_10_2022 obec Pňov-Předhradí      13.12.2022 - 31.12.2022
Rozpočet obce Pňov-Předhradí 2023      13.12.2022 - 31.12.2023
Rozpoctovy vyhled obce 2023-2025      13.12.2022 - 31.12.2026
Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva obce       05.12.2022 -13.12.2022
OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I.třídy pro rok 2023       01.12.2022 - 19.12.2022
Volba prezidenta ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků       28.11.2022 - 31.01.2023
Návrh rozpočtu obce na rok 2023       16.11.2022 - 13.12.2022
Návrh rozpočtu SOJP na rok 2023       16.11.2022 - 15.12.2022
RO_9_2022 obec Pňov-Předhradí       15.11.2022 - 31.12.2022
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku.       15.11.2022 - 30.11.2022
Pozvánka na 1.zasedání zastupitelstva obce       07.11.2022 - 15.11.2022
Veřejná vyhláška OOP       03.11.2022 - 07.12.2022
Příloha č. 1 k č.j. MZE - 59640/2022-16212    
Usnesení - elektronická dražba věcí nemovitých - zrušení dražby       20.10.2022 - 27.10.2022
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů       13.10.2022 - 31.12.2022 
Pozvánka na ustavující zasedání ZO Pňov-Předhradí       10.10.2022 - 17.10.2022
OOP - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství       03.10.2022 - 25.10.2022
Výsledky voleb do ZO Pňov-Předhradí       24.09.2022 - 13.10.2022
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých       20.09.2022 -  20.10.2022
RO_8_2022 obec Pňov-Předhradí       13.09.2022 - 31.12.2022
OOP - přechodná úprava provozu - Sokoleč       12.09.2022 -  30.09.2022
Značení uzavírky silnice III/3297-Sokoleč    
Volby do zastupitelstva obce - Oznámení o době a místě konání voleb       07.09.2022 -  30.09.2022
OOP 114/2022 - Sokoleč - uzavírka silnice 32912       01.09.2022  - 19.09.2022
Příloha k OOP - závazné stanovisko DI PČR Nymburk    
Volby do ZO - svolání prvního zasedání OVK       24.08.2022 - 30.08.2022
Seznam nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb.katastrální zákon       19.08.2022 - 21.02.2023
RO_7_2022 obec Pňov-Předhradí       09.08.2022 - 31.12.2022
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022       08.08.2022 - 30.09.2022
Pozvánka na 41. zasedání zastupitelstva       27.07.2022 - 09.08.2022
Volby do zastupitelstva obce - Informace o počtu a sídle volebních okrsků       20.07.2022 - 30.09.2022
Veřejná vyhláška - stanovení odchylného způsobu usmrcování kormorána velkého       29.06.2022 - 19.07.2022
Návrh opatření       29.06.2022 - 19.07.2022
Schválený závěrečný účet obce 2021       29.06.2022 -  30.06.2023
Výkazy obce 2021    
Zpráva o přezkumu hospodaření 2021    
Výkazy Mš 2021    
RO_6_2022 obec Pňov-Předhradí       29.06.2022 - 31.12.2022
Závěrečný účet SOJP za rok 2021       16.06.2022 - 30.06.2023
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOJP za rok 2021    
Fin 2-12 M 2021    
Výkaz zisku a ztráty 2021    
Rozvaha 2021    
Příloha 2021       
Pozvánka na 40. zasedání zastupitelstva       13.06.2022 - 29.06.2022
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku       13.06.2022 - 28.06.2022
Návrh závěrečného účtu obce Pňov-Předhradí 2021       26.05.2022 - 28.06.2022 
Výkazy obce Pňov-Předhradí 2021    
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2021    
Výkazy Mš Pňov-Předhradí 2021    
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022        23.05.2022 - 22.06.2022
Návrh závěrečného účtu SOJP za rok 2021        19.05.2022 - 16.06.2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOJP za rok 2021    
Fin 2-12 M 2021 SOJP    
Výkaz zisku a ztrát 2021 SOJP    
Rozvaha 2021 SOJP    
Příloha 2021 SOJP    
Zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad z vodovodů pro veřejnou potřebu ve správě Vodovodů a kanalizací Nymburk , a.s.          16.05.2022 - 30.09.2022
RO_5_2022 obec Pňov-Předhradí          10.05.2022 - 31.12.2022
Vyhlášení konkurzu na dosazení funkce ředitele Mateřské školy Pňov - Předhradí          10.05.2022 - 05.06.2022
Veřejná vyhláška - doručení návrhu 3. aktualizace zásad ÚR Středočeského kraje a oznámení o veřejném projednání návrhu          02.05.2022 - 08.06.2022
Pozvánka na 39. zasedání zastupitelstva          29.04.2022 - 10.05.2022
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti na rok 2022          25.04.2022 - 20.06.2022
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - mimořádná manipulace na VD Poděbrady          21.04.2022 - 17.05.2022
VaK Nymburk - porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021 - voda odpadní           21.04.2022 -  25.05.2022
VaK Nymburk - porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021 - voda pitná          21.04.2022 -  25.05.2022
Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 14 Územního plánu Poděbrady          13.04.2022 -  30.05.2022
RO_4_2022 obec Pňov-Předhradí           12.04.2022 - 31.12.2022 
Zveřejnění záměru směny pozemku           11.04.2022 - 10.05.2022
Zveřejnění záměru prodeje pozemku           11.04.2022 - 10.05.2022
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o provedení mimořádné manipulace na VD Poděbrady           07.04.2022 - 26.04.2022
Pozvánka na 38. zasedání zastupitelstva           01.04.2022 - 12.04.2022
RO_3_2022 obec Pňov-Předhradíttps           08.03.2022 - 31.12.2022
Stanovení počtu členů ZO Pňov-Předhradí           08.03.2022 - 25.09.2022
Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu           08.03.2022 - 29.03.2022
Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků dle ust. §§64-65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon           21.02.2022 - 19.08.2022
RO_2_2022_Obec Pňov-Předhradí           15.02.2022 - 31.12.2022
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání OOP           31.01.2022 - 21.02.2022
OOP - Národní plán povodí Labe           31.01.2022 - 21.02.2022
Veřejná vyhláška - zveřejnění OOP o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.           31.01.2022 - 21.02.2022
OOP - vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe           31.01.2022 - 21.02.2022
Pozvánka na 36. zasedání zastupitelstva           27.01.2022 - 08.02.2022
Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 15 Územního plánu Poděbrady zkráceným postupem           20.01.2022 - 02.03.2022
Veřejná vyhláška - návrh Územního plánu Libice nad Cidlinou           17.01.2022 - 08.03.2022
RO_1_2022_Obec Pňov-Předhradí           11.01.2022 - 31.12.2022
Pozvánka na 35. zasedání zastupitelstva           31.12.2021 - 11.01.2022
Schválený rozpočet SOJP na rok 2022           17.12.2021 - 31.12.2022
Schválený rozpočet obce Pňov-Předhradí 2022           14.12.2021 - 31.12.2022
RO - obec č. 10/2021           14.12.2021 - 31.12.2021
Veřejná vyhláška - opatření OP - stanovení přechodné úpravy provozu           09.12.2021 - 30.12.2021
Pozvánka na 34. zasedání zastupitelstva           03.12.2021 - 14.12.2021
Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I.tř. pro rok 2022            01.12.2021 - 21.12.2021
Návrh rozpočtu SOJP na rok 2022           29.11.2021 - 17.12.2021
Výzva podle § 8 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech           29.11.2021 - 01.12.2022
Komplex. pozem. úpravy v k.ú. Klipec - Oznámení o vyložení soupisu nároků vlast. pozemků, lhůta pro uplatnění námitek           29.11.2021 - 17.12.2021
Veřejná vyhláška k oznámení o vyložení soupisu nároků odesílané vlastníkům           29.11.2021 - 17.12.2021
Příloha - seznam účastníků           29.11.2021 - 17.12.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 2/2021           18.11.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2021           18.11.2021
Návrh rozpočtu obce na rok 2022           18.11.2021 - 13.12.2021
Vodovod Oseček - stavební povolení           12.11.2021 -  29.11.2021
OZV_02/2021           09.11.2021 -  31.12.2021
RO - obec č. 9/2021           09.11.2021 -  31.12.2021
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku           04.11.2021 -  08.12.2021
Pozvánka na 33. zasedání zastupitelstva           29.10.2021 -  09.11.2021
Veřejná vyhláška - územní plán Velim změna č. 4, oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu           25.10.2021 -  09.12.2021
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví           16.10.2021 - 02.03.2022
RO - obec č. 8/2021           12.10.2021 - 31.12.2021
Pozvánka na 32. zasedání zastupitelstva           01.10.2021-  12.10.2021 
RO-obec č. 7/2021           01.10.2021 - 31.12.2021
VV - zahájení stavebního řízení - Vodovod obce Oseček           30.09.2021 - 19.10.2021
Volby do PS Parlamentu ČR - oznámení o době a místě konání voleb           22.09.2021 - 14.10.2021
Volby do PS Parlamentu ČR  - vyrozumění členů OVK o termínech školení           16.09.2021 - 14.10.2021

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Příloha č. 1 k č. j. MZE-49892/2021-16212

          15.09.2021
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku          14.09.2021 - 08.10.2021
Volby do PS Parlamentu ČR - svolání prvního zasedání OVK          10.09.2021 - 16.09.2021
Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků dle ust. §§64-65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon           06.09.2021 - 11.02.2022
RO-obec č. 6/2021           01.09.2021 - 31.12.2021
Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků dle ust. §§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon           25.08.2021 - 06.09.2021
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle §4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022           25.08.2021 - 31.12.2021
Volby do PS - Informace o počtu a sídle volebních okrsků           24.08.2021 - 14.10.2021
Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu           18.06.2021 - 07.07.2021
Závěrečný účet SOJP za rok 2020           16.06.2021 - 30.06.2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOJP    
Výkaz Fin 2-12 M    
Výkaz zisku a ztráty    
Rozvaha    
Příloha            
Závěrečný účet obce Pňov-Předhradí 2020           15.6.2021 - 30.6.2022
Zpráva o přezkumu 2020    
Výkazy obec 2020    
Výkazy mš 2020    
RO - obec č. 5/2021            15.06.2021 - 31.12.2021
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu            07.06.2021 - 08.07.2021
Pozvánka na 31. zasedání zastupitelstva            04.06.2021 - 15.06.2021
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření OP o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek            31.05.2021 - 18.06.2021
Návrh OOP- Plán povodňových rizik v povodí Labe    
Návrh OOP - Plán povodňových rizik v povodí Labe 2    
Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření OP a výzva k uplatnění připomínek (Národní plán povodí Labe, Odry, Dunaje).             31.05.2021 - 18.06.2021
Návrh - Národní plán povodí Labe    
Návrh - Národní plán povodí Odry    
Návrh - Národní plán povodí Dunaje    
Seznam obcí dle oblastí povodí    
Návrh závěrečného účtu obce Pňov-Předhradí 2020              26.05.2021 - 14.06.2021 
Zpráva o přezkumu hospodaření obce 2020    
Výkazy 2020 - obec Pňov-Předhradí    
Výkazy 2020 - Mš Pňov-Předhradí    
Návrh závěrečného účtu SOJP za rok 2020              19.05.2021 - 16.06.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOJP za rok 2020    
Výkaz zisku a ztráty    
Rozvaha    
Výkaz Fin 2-12 M    
Příloha    
Veřejná vyhláška k rozhodnutí o výměně vlastnických práv KoPÚ Předhradí              17.05.2021 - 02.06.2021
Příloha - seznam účastníků řízení KoPÚ Předhradí    
Veřejná vyhláška k rozhodnutí o výměně vlastnických práv KoPÚ Pňov              17.05.2021 - 02.06.2021
RO - obec č.4/2021              11.05.2021 - 31.12.2021 
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021              07.05.2021 - 16.06.2021
Pozvánka na 30. zasedání zastupitelstva              30.04.2021 - 12.05.2021
Vak Nymburk - porovnání všech položek výpočtu cen za vodné a stočné za kalendářní rok 2020              30.04.2021 - 02.06.2021
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021              26.04.2021 - 28.05.2021
Zveřejnění záměru prodeje pozemků 23.4.2021 dodatečná informace - zpřesnění ceny pozemků a budov dle odhadu              21.04.2021 - 12.05.2021
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku               21.04.2021 - 12.05.2021
RO-obec č. 3/2021              20.04.2021 - 31.12.2021
Pozvánka na 29.zasedání zastupitelstva              09.04.2021 - 20.04.2021
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021 prostřednictvím SIPO              09.04.2021 - 12.05.2021

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy

Příloha - situace DZ

 

              08.04.2021 - 26.04.2021
Schválení změny katastrálních hranic mezi k.ú. Předhradí a k.ú. Oseček, mezi k.ú. Pňov a k.ú. Předhradí, mezi k.ú. Pňov a k.ú. Klipec, k.ú. Pňov a k.ú. Velim, k.ú. Pňov a k.ú. Nová Ves I                30.03.2021 - 16.04.2021
RO-obec č.2/2021                30.03.2021 - 31.12.2021 
Zveřejnění pronájmu pozemku                29.03.2021 - 19.04.2021
Návrh dopravně inženýrského opatření - oprava komunikace a odvodnění I/38 Pňov - Předhradí - Nová Ves, termín 12.04.2021 - 12.08.2021                 26.03.2021 - 26.04.2021

Informace k dopravně inženýrskému opatření:                 Jedná se pouze o návrh opatření, který byl ze strany Obce Pňov - Předhradí připomínkován, a to následovně:  - požadavek na umístění značek B32, popř. IP 10a, a to do všech ulic v Obci Pňov - Předhradí napojených na silnici I/38, tak aby řidiči byli informováni, že obec není průjezdná a objet kolonu vedlejšími ulicemi není možné  - požadavek na omezení průjezdu po silnici III/32911 pouze do 3,5t a při průjezdu Obcí Klipec snížit rychlost B20a, a to na 40 km/h.              

 

   
Pozvánka na 28. zasedání zastupitelstva                 22.03.2021- 30.03.2021
Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků dle ust. §§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon                 23.02.2021- 25.08.2021
RO-obec č. 1/2021                 09.02.2021 - 31.12.2021
Pozvánka na 27. zasedání zastupitelstva obce                 29.01.2021- 09.02.2021
Veřejná vyhláška-návrh územ. plánu obce Libice nad Cidlinou                 20.01.2021- 22.02.2021
Pozvánka na 26. zasedání zastupitelstva obce                  04.01.2021 - 12.01.2021
Zveřejnění záměru prodeje pozemku                 21.12.2020 - 08.01.2021
Zveřejnění záměru prodeje pozemku                  21.12.2020 - 08.01.2021
Schválený rozpočet SOJP na rok 2021                 18.12.2020 - 31.12.2021
Schválený rozpočtový výhled SOJP na rok 2021 - 2024                 18.12.2020 - 31.12.2024
Schválený rozpočet obce na rok 2021                 15.12.2020 - 31.12.2021
Rozpočtové opatření 9_2020                 15.12.2020 - 31.12.2020
Pozvánka na 25. zasedání zastupitelstva obce                 04.12.2020 - 15.12.2020
Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I.třídy pro rok 2021                 03.12.2020 -  21.12.2020
Veřejná vyhláška-prodloužení lhůty vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlast. práv-KoPÚ v k.ú.Pňov                  25.11.2020 - 11.12.2020
Veřejná vyhláška-prodloužení lhůty vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlast. práv-KoPÚ v k.ú. Předhradí                  25.11.2020 - 11.12.2020
Veřejná vyhláška - vodovod obce Oseček - územní rozhodnutí                  23.11.2020 - 10.12.2020
Zveřejnění záměru prodeje pozemku                    20.11.2020  -  14.12.2020
Veřejná vyhláška - termín projednání návrhu změny č. 7 ÚP Poděbrady.pdf  

                 13.11.2020  -   12.1.2021

Návrh rozpočtu obce na rok 2021                   12.11.2020 - 15.12.2020
Návrh rozpočtu SOJP na rok 2021                   12.11.2020 - 18.12.2020
Rozpočtové opatření 8_2020                   10.11.2020 - 31.12.2020
Pozvánka na 24.zasedání zastupitelstva obce                   30.10.2020 - 10.11.2020
Zveřejnění záměru prodeje budovy č.p. 105 v ulici Kolínská včetně pozemků náležejících ke stavbě                   29.10.2020 -  08.12.2020
Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ v k.ú. Klipec                   15.10.2020 - 19.11.2020
Veřejná vyhláška - oznámení zastupitelstva obce o vydání a zveřejnění územního plánu                   15.10.2020 - 
Veřejná vyhláška - vodovod obce Oseček, zahájení územ.řízení                    12.10.2020 - 29.10.2020
Rozpočtové opatření č. 7 2020                     12.10.2020 - 31.12.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice č. 8/2020                     12.10.2020 - 31.12.2020
Volby do Senátu Parlamentu ČR 2020 II.kolo:    
Výsledky voleb II.kolo, oba okrsky                     12.10.2020 - 09.11.2020
Volby 2020 :    
Výsledky voleb do zastupitelstev krajů, okrsek č. 1 Pňov-Předhradí                     05.10.2020 -  09.11.2020
Výsledky voleb do zastupitelstev krajů,okrsek č. 2 Klipec                     05.10.2020 -  09.11.2020
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR ,okrsek č.1 Pňov-Předhradí                      05.10.2020 - 09.11.2020
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR,okrsek č.2 Klipec                      05.10.2020 - 09.11.2020
Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva obce                      02.10.2020 - 13.10.2020
Nařízení hygienické stanice č. 7/2020                      02.10.2020 - 13.10.2020
Nařízení hygienické stanice č.6/2020                      23.09.2020 - 13.10.2020
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví                      21.09.2020 - 19.11.2020
Nařízení krajské hygienické stanice                      18.09.2020 - 13.10.2020
Volby - oznámení o době a místě konání voleb                      16.09.2020 - 13.10.2020
Volby - termín školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů                      07.09.2020 - 13.10.2020
Volby - termín prvního zasedání OVK                      07.09.2020 - 13.10.2020
Veřejná vyhláška usnesení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Předhradí LV 233 k.ú. Předhradí                      07.09.2020 -  24.09.2020
Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva obce                      04.09.2020 -  15.09.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zjišťování průběhu hranic, pozvánka k šetření hranic KoPU Klipec                      25.08.2020 -  14.09.2020
Došetření - seznam účastníků    
Mapka Klipce - info ke srazu    
Veřejná vyhláška - termín III. opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Pňov - Předhradí                       24.08.2020 - 02.10.2020
Územní plán Pňov - Předhradí - textová část                       24.08.2020 - 02.10.2020
Územní plán - textová část - přílohy    
Výkres základního členění území - č. 1    
Hlavní výkres - č. 2    
Výkres VPS, opatření a asanací - č. 3    
Výkres technické infrastruktury - č. 4    
Koordinační výkres - č. 1    
Širší vztahy - č. 2    
Předpokládané zábory ZPF a PUPFL - výkres č. 3    
Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků dle ust. §§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon                       18.08.2020 - 22.02.2021
Volby do Senátu Parlamentu České republiky                       17.08.2020 - 13.10.2020
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - informace o počtu a sídle volebních okrsků                       17.08.2020 - 13.10.2020
Veřejná vyhláška -  stanovení místní úpravy provozu na silnici č. I/38                       17.08.2020 - 03.09.2020
Dopravní značení - příloha B1    
Dopravní značení - příloha B    
Dopravní značení - příloha E    
Rozpočtové opatření č. 6 2020                        11.08.2020 - 31.12.2020
Oznámení rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ Předhradí veřejnou vyhláškou                        07.08.2020 - 24.08.2020
Oznámení rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ Pňov veřejnou vyhláškou                         07.08.2020 - 24.08.2020
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci                         06.08.2020 - 24.08.2020
Dopravní značení    
Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva obce.                         31.07.2020 - 11.08.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy                         28.07.2020 - 31.12.2022
Příloha č. 1    
Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva obce.                          03.07.2020 - 14.07.2020
Oznámení o zahájení akualizace BPEJ a o místě vyložení návrhu změněné mapy BPEJ na části k.ú. Pňov k veřejnému nahlédnutí                         17.06.2020 -  20.07.2020
Rozpočtové opatření č. 5 2020                          09.06.2020 - 31.12.2020
Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva obce                          01.06.2020 - 08.06.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci                          01.06.2020 - 16.06.2020
Dopravní značení    
Veřejná vyhláška - oznámení o zjišťování průběhu hranic, pozvánka k šetření hranic KoPÚ Klipec                           27.05.2020 - 11.06.2020
Mapka - přehled srazů pro šetření hranic v k.ú. Klipec    
Seznam účastníků šetření hranic     
Veřejná vyhláška k závěrečnému jednání při KoPÚ Pňov a KoPÚ Předhradí                            25.05.2020 - 09.06.2020
Dotazník k vytyčení     
Seznam účastníků řízení    
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy                            18.05.2020 - 03.06.2020
Situace dopravního značení I    
Situace dopravního značení II    
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy doprav. značení na silnici III/32911, III/32912 z důvodu výstavby vodovodu v obci Pňov - Předhradí a Klipec                             14.05.2020 - 01.06.2020
Situace dopravního značení    
Rozpočtové opatření č. 4 2020                             12.05.2020 - 31.12.2020
Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva obce                             04.05.2020 - 11.05.2020

Důležitá informace k účasti na zasedání zastupitelstva:

Vzhledem k současné situaci a v souladu s nařízením Ministerstva vnitra o konání schůzí zastupitelstev obcí upozorňujeme, že osobní účastí souhlasíte se splněním dvou opatření, která vyhlášená krizová opatření stanoví. Povinnost zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem a povinnost dodržovat vzájemný odstup 2 m.

   
Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 4 Územního plánu Poděbrady                             30.04.2020 - 09.06.2020
ÚP Poděbrady - textová a tabulková část    
ÚP Poděbrady - změna č. 4    
VaK Nymburk - Porovnání všech položek výpočtu cen za vodné a stočné za kalendářní rok 2019                              29.04.2020 - 29.05.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 10 Územního plánu Poděbrady                             29.04.2020 - 09.06.2020
ÚP Poděbrady - textová a tabulková část    
Změna č. 10 ÚP Poděbrady    
Veřejná vyhláška - místní úpravy provozu na silnici  I/38                              27.04.2020 - 13.05.2020
Situace dopravního značení    
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitosti za rok 2020                              27.04.2020 - 27.05.2020
Schválený závěrečný účet SOJP 2019                              21.04.2020 - 30.06.2021
- zpráva o přezkumu hospodaření SOJP    
- fin 2-12 SOJP    
- rozvaha SOJP    
- výkaz Z/Z SOJP    
- příloha SOJP    
Rozpočtové opatření č. 3 2020                              21.04.2020 - 31.12.2020
Schválený závěrečný účet obce Pňov-Předhradí 2019                              20.04.2020 - 30.06.2021
- zpráva o přezkumu hospodaření 2019    
- fin 2-12    
- příloha    
- rozvaha    
- Z/Z    
- mš - rozvaha    
- mš_zz    
- mš - priloha    

 

Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva obce                                                     09.04.2020 - 21.04.2020

Důležitá informace k účasti na zasedání zastupitelstva:

Vzhledem k současné situaci a v souladu s nařízením Ministerstva vnitra o konání schůzí zastupitelstev obcí upozorňujeme, že osobní účastí souhlasíte se splněním dvou opatření, která vyhlášená krizová opatření stanoví. Povinnost zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem a povinnost dodržovat vzájemný odstup 2 m.

                                
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2020 pro poplatníky, kteří jsou přihlášeni k placení daně  z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO                                09.04.2020 - 11.05.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy                                03.04.2020 - 31.12.2022 
Příloha č. 1 k č. j. 17110/2020-MZE-16212    
Návrh závěrečného účtu obce Pňov-Předhradí 2019                                31.03.2020 - 20.04.2020
Zpráva o přezkumu hospodaření 2019    
- Rozvaha 2019    
- Výkaz zz 2019    
- Příloha 2019    
- Fin 2-12 2019    
- Mš rozvaha 2019    
- Mš Z/Z 2019.pdf    
- Mš příloha 2019    
Zveřejnění záměru prodeje pozemku                                16.03.2020 - 16.04.2020
Návrh závěrečného účtu SOJP 2019                                 16.03.2020 -  21.04.2020
- přezkoumání hospodaření SOJP 2019    
- výkaz zisku a ztrát 2019    
- rozvaha 2019    
- finanční výkaz 2-12 M    
- priloha 2019    
Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Pňov a KoPÚ Předhradí LV 377 k.ú. Pňov.pdf                                11.03.2020 - 26.03.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020                                10.03.2020 - 31.12.2020
Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení doručované veřejnou vyhláškou -                                 03.03.2020 - 20.03.2020
Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků dle ust. §§ 64 a  65 zákona č. 256/2013 Sb. katastrálního zákona  

                              

                             28.02.2020 - 31.12.2020

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pňov a v k.ú. Předhradí   24.02.2020 - 25.03.2020
- mapa návrhu úprav s parcelními čísly    
- přečíslovací tabulka    
- seznam účastníků řízení    
Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Klipec + pověření ke vstupu,vjezdu na pozemky k výkonu činnosti.pdf    20.02.2020 - 06.03.2020
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Pňov na stát.     13.02.2020 - 13.05.2020
Rozpočtové opatření č. 1 2020   11.02.2020 - 31.12.2020
Pozvánka na zasedání zastupitelstva      03.02.2020 - 10.02.2020 
Oznámení o ustanovení opatrovníka - LV 211 v k.ú. Nová Ves      24.01.2020 -10.02.2020
Návrh ke třetímu opakovanému veřejnému projednání pořízení nového územního plánu obce Pňov-Předhradí     06.01.2020 - 19.02.2020
Veřejná vyhláška-termín konání 2.projednání návrhu územního plánu - Pňov-Předhradí     10.01.2020 - 19.02.2020
Příloha OOP -  textová část odůvodnění    
Příloha OOP -  textová část územního plánu    
Územní plán -  výkres č.1 - základní členění    
Územní plán -  výkres č.2 - hlavní výkres    
Územní plán -  výkres č.3 - veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace    
Územní plán -  výkres č.4 - technická infrastruktura    
Územní plán -  výkres č.01-koordinační výkres    
Územní plán -  výkres č.02-širší vztahy    
Územní plán -  výkres č.03-předpokládané zábory ZPF a PUPFL    
Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schematy na silnicích I. třídy pro rok 2020.   31.12.2019 -15.01.2020
Záměr EIA silnice I/38   18.12.2019 - 03.01.2020
Oznámení o ustanovení opatrovníka P. Koláčný V. LV p. 445,67   16.12.2019 - 31.12.2019
Oznámení o ustanovení opatrovníka p. Koláčný V. LV 445   16.12.2019 - 31.12.2019
Oznámení o ustanovení opatrovníka p. Koláčný M. LV 67   16.12.2019 - 31.12.2019
Usnesení o ustanovení opatrovníka   16.12.2019 - 31.12.2019
SOJP - schválený rozpočet 2020   11.12.2019 - 31.12.2020
Schválený rozpočet obce Pňov-Předhradí 2020   10.12.2019 - 31.12.2020
MZE - Opatření obecné povahy   09.12.2019 - 09.01.2020
Pozvánka    01.12.2019 - 09.12.2019
Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Klipec   25.11.2019 - 10.12.2019
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti - KoPU Klipec   15.11.2019 - 30.11.2019
Vyrozumění o zahájení exekučního řízení - p. Kučera Tomáš   15.11.2019 - 15.12.2019
Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2020-2022  -  12.11.2019 - 31.12.2022
SOJP - návrh rozpočtu 2020   12.11.2019 - 10.12.2020
Rozpočtové opatření č. 8/2019   12.11.2019 - 31.12.2019
Návrh stř. rozpočt.výhledu obce 2020-2022   20.10.2019 - 11.11.2019
Návrh rozpočtu obce Pňov - Předhradí 2020   12.11.2019 - 09.12.2019
Veřejná vyhláška k pozvánce na projednání druhé verze návrhu pozemkových úprav v KÚ Pňov a KÚ Předhradí   4.11.2019 - 19.11.2019
Upozornění - obecná prevence   05.08.2019 - 31.12.2020
MZE - opatření obecné povahy.   04.04.2019 - 31.12.2022
Rozpočtový výhled 2018 - 2020   11.12.2017 - 31.12.2020